Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Φαρμακευτικές εταιρείες & φαρμακαποθήκες
Χρηματοδοτήσεις & Επιδοτήσεις
Ολοκληρωμένη διαχείριση έργων
Κλαδικές Μελέτες & Περιφερειακή Ανάπτυξη

Λεωφόρος Λαυρίου 5, 15351, Λεοντάριο, Παλλήνη
210 6657438
info@consiliumlpg.gr