Η εταιρία

Ήθος, μεθοδικότητα & συνέπεια

30 χρόνια εμπειρίας


με έναν μόνο στόχο: την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με ήθος, μεθοδικότητα και συνέπεια.

Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Η CONSILIUM LPG ιδρύθηκε το 2022 με έναν μόνο στόχο: την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με ήθος, μεθοδικότητα και συνέπεια. Η ιδρύτρια, κα Παντελία Γκούρα, υπηρέτησε τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για περισσότερα από 30 χρόνια σε θέματα διαχείρισης ποιότητας, παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων υγείας και της ανάπτυξης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Σταθερές συνεργασίες

Η εταιρεία διατηρεί σταθερές συνεργατικές σχέσεις με μια ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς, προκειμένου να ενισχύει το έργο της όπου απαιτείται με τις κατάλληλες γνώσεις και να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Υπηρεσίες
Ποιότητα & Ανάπτυξη


30 χρόνια εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης ποιότητας, παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων υγείας και της ανάπτυξης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.