Κανονιστικές
Υποθέσεις


Το ρυθμιστικό τοπίο αλλάζει συνεχώς. Η CONSILIUM LPG μπορεί να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της εταιρείας σας με τις τρέχουσες απαιτήσεις. Ένας έμπειρος ειδικός σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε τις πολύπλοκες κανονιστικές προκλήσεις και τη διατήρηση της θέσης σας στην αγορά.

Ποιότητα & Ανάπτυξη


30 χρόνια εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης ποιότητας, παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων υγείας και της ανάπτυξης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Υπηρεσίες

Διασφάλιση Ποιότητας

Η εμπειρία μας μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των αποκλίσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ή στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός νέου.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
Υπηρεσίες

Χρηματοδοτήσεις & Επιδοτήσεις

Δημιουργία φακέλου και όλη τη σχετική διαδικασία για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης - επιδότησης και διαχείριση των επενδυτικών έργων.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
Κανονιστικές υποθέσεις